Столичният инспекторат санкционира фирма ЗБМГ АД за лошо качество на дейност „Миене с автоцистерна с маркуч“ в район Младост. По време на контролна проверка днес след изпълнение на дейността е констатирано, че митите площи в Младост 3 около ул. „Медовина“ са некачествено измити.
Съгласно техническите условия по договора на фирмата при констатирано некачествено изпълнение на дейността се изпраща „Съобщение за неизпълнение“, което води след себе си санкция ( 100 лв/ дка ) и повторно измиване на територията, за която се отнася в рамките на 3 часа. При неспазване на този срок санкцията се удвоява и дейността не се заплаща.
Повторното миене ще бъде извършено тази нощ – 3 срещу 4 юли.
Молим гражданите по възможност да освободят територията от паркирали автомобили, които пречат за качествено измиване.