При извършване на дейност миене на булеварди и улици ще се измиват и пешеходните пътеки с екологично чист препарат. Измити са пешеходните пътеки на ул. "Г.С. Раковски" в участъка от бул. "Ал. Дондуков" до бул. "Сливница". Дейността се извършва след 12.00 ч., за да не възпрепятства трафика.

 

m1m2m3