Голям брой от пешеходните пътеки са замърсени от следи от гуми и други причинители те да не са видими за шофьорите. За да се осигури безопасното преминаване на гражданите по пешеходните пътеки и те да се виждат ясно, те ще мият. Дейността ще се извършва успоредно с  миене на булеварди и улици. Измиването става ръчно с четки и с екологично чист препарат. Измити са пешеходните пътеки на ул. "Г.С. Раковски" в участъка от бул. "Ал. Дондуков" до бул. "Сливница".  Дейността се извършва след 12.00 ч., за да не възпрепятства трафика. За качественото изпълнение на миенето следят екипи на Столичен инспекторат.

 

m1m2m3