От 2 седмици съвместни групи от инспектори от Столичен инспекторат, заедно с полицаи от 02 и 09 Районни управления на МВР, както и Общинска полиция извършват ежедневен системен контрол за предотвратяване на незаконна търговия на открито на територията на Столична община в района на метростанциите. Продават се основно череши, ягоди и домати без необходимите документи за търговска дейност и произход на стоката. Обхваната е основно западната и централна част на Столицата.
Още първия ден от проверките са съставени 14 акта на нарушители. До настоящия момент актовете са 40 броя.
В резултат на засиления контрол нарушенията драстично са намалели, като част от търговците се преместват на общинските пазари.
Проверките продължават, дори и през почивните дни, като ще се извършват до края на сезона и ще обхванат и останалата част от метростанциите