От началото на м. май до 31 .05.2018 г. на територията на столицата при  проверките за извършване на търговска дейност на открито са констатирани 562 броя нарушения, от които са съставени 260 акта. Размерът на глобите за маловажни нарушения е 2 420,00лв.
Най- честото нарушение при проверките е извършване на търговска дейност без разрешение. Водещи по брой нарушения са районите „Средец“, „Триадица“ и „Възраждане“.
Още 24 броя нарушители са констатирани на 2 и 3 юни за нерегламентирана търговска дейност на открито, като на 11 от тях са съставени актове за административно нарушение.
Налагат се и глоби на място за маловажни нарушения.
Проверките продължават.