Столичен инспекторат напомня, че утрена 5 юни  е Световния ден на околната среда. Нека го отбележим чрез личния си принос за разделно събиране на отпадъците:

  • опасните отпадъци от домовете ни да ги предадем във временния мобилен пункт на ул. Париж №5 или като се обадим на тел.0700 11 750
  • старите гуми да предедм в пунктовете, обявени на сайта на Столичен инспекторат
  • старите дрехи да предадем в стационарните пунктове обявени на сайта на Столичен инспекторат
  • хартия и картон да изхвърлим в съдовете за разделно събиране, но по никакъв начин в сивите контейери!
  • Ако забележим смесване на отпадъци да сигнализираме на тел: 02987555

Нека на 5 юни не изхвърляме пластмасовите си опаковки безразборно, нека имаме нетърпимост към замърсяването около нас, нека го проявим и към околните до нас!