На 16.05. 2018 г. след получен сигнал в Оперативен център на Столичен инспекторат за изоставен кон с каруца на ул. "Витоша" и ул. "д-р Стефан Сарафов" в район "Лозенец" срещу 14 ДКЦ , служители на инспектората и на 4 РУ - СДВР са пристигнали на място. Извършени  са действия по установяване на собственика на животното със съдействието на органите на реда.  След проверката се констатира, че животното няма поставен микрочип според изискванията. На събственика е съставен акт за установяване на административно нарушение по чл. 59, ал.3, т. 1 от Закона за защита на животните и е съставен констативен протокол за индентифициране и регистриране на животното.