Инспекторите от район "Красно село" съставиха акт на лице, което е горяло електрически кабели на открито. Нарушението е установено на ул. "Братска дружба" № 8 в района. Лицето, което е горяло кабели на открито е получило акт  по Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на СО.  Съдействие при съставяне на акта за установяване на административно нарушение са оказали служителите на 8 РУ - СДВР.

Проверките продължават.