Във връзка с очакваните дъждове и силен вятър през почивните дни ще се извършва почистване на дъжджприемни шахти. На територията на Столична община има над 34 000 бр. дъждоприемни шахти. От 01. 01. 2018 г. до 01.05.2018 г. са почистени 3 340 бр или 9,58 % от общия брой. 

За същия период на 2017 г. са били почистени 3266 броя.