Пролетно  почистване в междублоковите пространства на бл.42, 51 и 52 и кампусите на университетите извършиха над 70  студенти от различни университети. Освен почистване, те посадиха и дръвчета.

 

 

st2

st3