Столична община, чрез Столичен инспекторат продължват инициативата по събирането на стари гуми от домакинствата. Целта на инициативата е да се намали възможността този вид отпадък да се изхвърля безразборно и да не се замърсява околната среда.
От 14.04 до 16.04.2018г. жителите на район „Слатина“ и „Витоша“ ще могат да се освободят от старите си гуми. За целта се откриват два стационарни пункта на следните адреси:
район „Слатина“ , кв. „Христо Ботев“, ул. „Мими Балканска“ № 70;
район „Витоша“, кв. „Княжево“, ул. „Петко войвода“ срещу № 2

До настоящия момент от началото на кgumiампанията са събрани над 5000 бр. гуми, предадени от гражданите.