pvpv1 Столичен инспекторат състави акт за установяване на административно нарушение  на фирма, която търгува с лекарства. Нарушението,  което е допуснато от отговорните лица, е замърсяване със всякакъв вид отпадъци и отпадъци от опаковки, както и лекарства извън определените за целта места. Замърсеното място е в район "Връбница" в кв. Модерно предградие между ул. "Баба" и хипермаркети "Хит " и "Практикер".

Актът е съставен на осонвание чл.71 , т.7 от Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община.

Проверките продължават.