Управител на строителна фирма, която извършва строителни дейности в ж.к. Обеля 1 между бл. 120 и 121 получи акт за установяване на административно нарушение /чл.61 т.10 от НУОПОЧТСО/, за това че е допуснал замърсяване на уличното платно с кал. 

Инспекторите съставиха акт за установаване на административно нарушение на лице, което е извършвало търговска дейност без разрешение на метростанция "Обеля". Основанието за съставяне на акта е нарушение на чл.20 ал.5.от Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община.

Проверките продължават.