Днес на 11 март продължи да се извършва миенето на оснавни булеварди и улици в столицата през деня в следните райони - "Подуяне", "Връбница", "Слатина", "Надежда", "Младост" и "Люлин". Контрол по качеството осъществяват екипи на Столичен инспекторат.Lulin Slivnica

1. бул. "Сливница" в район "Люлин"Mladost Filip Avramiov

2 .ул. "Филип Аврамов" в район "Младост"Podujane I bg armija

3. ул. "Първа Българска армия" в район "Подуяне"vrabnica Han Kubrat

4. бул."Хан Кубрат" в район "Връбница"

5.бул. "Хан Кубрат" в район "Надежда"

6. бул. "Шипченски проход" в район "Слатина"Nadejda HanKubratSlatina 6ip4enski