На 10 и 11.03.2018 г. /събота и неделя/ ще се извърши дейност "Миене с автоцистерна с маркуч". 

Карта

Район "Подуяне" -10.03.2018г. ул. "Александър Екзарх" - нощна смяна
10.03.2018г. ул. "Река Велека" - нощна смяна
11.03.2018г. ул. "Острово" - дневна смяна
11.03.2018г. ул. "Първа българска армия" - дневна смяна
11.03.2018г. ул. 11-ти март
11.03.2018г. ул. Плакалница
11.03.2018г. ул. Стефан Богориди

Район "Слатина"- 11.03.2018 г. бул. "Шипченски проход" - дневна смяна

Район "Изгрев"- 10.03.2018 г. бул. "Драган Цанков" - нощна смяна

Район "Надежда"- 10-11.03.2018 г. ул. "Хан Кубрат" - дневна смяна

Район "Красно село"- 10.03.2018 г. Бул. „ Ген. Михаил Д. Скобелев“ - нощна смяна
10.03.2018 г. бул. „Христо Ботев“ - нощна смяна

Район "Люлин" 11.03.2018 г. ул. "Добринова скала" - нощна смяна
11.03.2018г. бул. Сливница

Район "Възраждане" - 11.03.2018 г. бул. „Христо Ботев“ - нощна смяна
Район "Триадица-център" 10.03.2018 г. бул. „Христо Ботев“ - нощна смяна

Район "Триадица" -  10.03.2018 г. ул. "Бяла черква" - нощна смяна
10.03.2018 г. бул. "Витоша" - нощна смяна
11.03.2018 г. бул. "Арсеналски" - нощна смяна
Район "Младост" 10-11.03.2018 г. бул. "Александър Малинов" - дневна смяна

Контрол по качеството на изпълнение осъществява Столичен инспекторат.