ПРОДЪЛЖАВА СЪБИРАНЕТО НА СТАРИТЕ ГУМИ ОТ ДОМАКИНСТВАТА В РАЙОНИТЕ „БАНКЯ“, „КРЕМИКОВЦИ“ И „НОВИ ИСКЪР“
Столична община, чрез Столичен инспекторат и районните администрации „Банкя“, “Кремиковци“ и „Нови Искър“ продължат инициативата по събирането на стари гуми от домакинствата. Целта на инициативата е да се намали възможността този вид отпадък да се изхвърля безразборно и да не се замърсява околната среда.
На 10 и 11 февруари 2018г. жителите на районите „Банкя“, “Кремиковци“ и „Нови Искър“ ще имат възможност да се освободят от старите си гуми. За целта се откриват стационарни пунктове на следните адреси:
Адреси на стационарните пунктове в район „Кремиковци“:

- кв. „Враждебна“, ул. 30-та“ входа на старото футболно игрище;
- с. Яна, ул. „Света Ана“, площада;

Адреси на стационарните пунктове в район „Нови Искър“:

- кв. „Славовци“ ул. „Победа“ /до читалището/;
- кв. „Кумарица,“ ул. „Кумарица“ № 60 /площадка/;
- кв. „Курило“, ул. „Чавдар войвода“ /уширение пазар/;
- кв. „Гниляне“, ул. „Тополите“ /до спортна площадка/;

Адреси на стационарните пунктове в район „Банкя“:

- с. Иваняне, до контейнерите, разположени пред Гробищния парк;
- входа за гр. Банкя, обръщало в края на ул. „София“;

Напомняме, че търговските обекти / автосервизи и пунктове за смяна на излезли от употреба гуми/ са задължени да имат сключен договор с лицензирана фирма, на която да предават събраните гуми. Всеки обект, който нарушава разпоредбите на законодателството подлежи на санкция в размер от 1400 до 4000лв.