mm1От 21.00 ч. започва домиване  на бул."Брюксел" . Ще се мие и бул. "Цар Освободител" от бул."В.Левски"  до ул."Г.С.Раковски" заедно с площад Народно събрание след 00.00ч. Дейностите са предвидени през нощта  да не възпрепятства трафика и  са съобразени с благоприятните метеорологични условия.  Контрол по организацията и качеството на изпълнение осъществява Столичен инспекторат.

pnpn1