Мобилният събирателен пункт за район „Красно село" ще бъде на 9 март 2018 (петък), от 8³° до 14³° часа.

Пунктът ще бъде разположен в жк. Хиподрума на бул. „Цар Борис III" № 41, на паркинга пред Общински културен институт „Красно село".

Безвъзмездно ще се приемат следните опасни отпадъци, образувани от домакинствата:

Живак и живаксъдържащи уреди (живачни термометри, прекъсвачи и други подобни)
Лакове и бояджийски материали
Домакински препарати и химикали
Мастила и замърсени опаковки
Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност)
0700 11 750 е универсалният тел. номер за запитвания и заявки.

Системата за събиране на опасни отпадъци от домакинствата, плод на съвместните усилия на Столична община и БалБок Инженеринг АД, се прилага успешно на територията на Общината за седма поредна година.

Допълнителна информация можете да намерите на интернет страниците на БалБок (www.balbok.com), Столична община (www.sofia.bg/waste) и Столичен инспекторат, както и на страницата на БалБок във Facebook (https://www.facebook.com/pages/BalBok/485845981464869).

Вече 6-та година Столична община има сключен договор с „Балбок Инженеринг“ АД за разделно събиране на опасни отпадъци, образувани от домакинствата. Отпадъците, които влизат в обхвата на системата са:
• Лакове и бояджийски материали;
• Живак и живакoсъдържащи уреди;
• Домакински препарати и химикали;
• Мастила и замърсени опаковки;
• Фармацевтични продукти / лекарства с изтекъл срок на годност/.
Това са продукти, които използваме в ежедневието или се образуват при ремонти и строителни дейности в домакинството. След като отпадне необходимостта от тяхното използване може да се предадат в рамките на системата.
В рамките на системата събирането на отпадъците става по два начина:
1. Чрез мобилен събирателен пункт – веднъж месечно като са обхванати всички райони на Столична община. Това е оборудвано транспортно средство, отговарящо на изискванията за превоз на опасни товари, снабдено със съдове за събиране на всички видове опасни отпадъци, попадащи в обхвата на системата.
Периодично през годината също така се провеждат и тридневни кампании / в три последователни дни/ в различни райони.
Графика на 2018г. е качен на интернет страницата на Столична община и Столичен инспекторат.

2. Всеки гражданин може да се обади на телефона на фирмата 0700 11 750, където да направи заявка за извозване на събраните от домакинството опасни отпадъци.
Важно е да се знае, че лекарства се приемат само в събирателния мобилен пункт.!!!
Резултатът за 6-те години, е че до момента са събрани над 20 тона опасни отпадъци.
За 2017г. са събрани над 8000 тона
Гражданите най много предават стари лекарства, термометри, живачни ампули, а около 1/3 от събраните отпадъци са от ремонтни дейности.
Като цяло изводът от организираната система е, че гражданите все по- често се възползват от предлаганата безплатна услуга.