Днес на 27 февруари инспекторите от Столичен инспекторат съставиха акт за установяване на административно нарушение на ЧЕЗ - Разпределение България АД. Служителите на дружеството не са възстановили тротоарната настилка след извършване на авариен ремонт на ул. "Христо Белчев" №3 в район "Средец". Не е осигурена безопастността на гражданите, както и участъкът на ремонта не е сигнализиран и обезопасен. Това е нарушение на  чл.10 , ал.5 на cez aktНаредбата за изграждане на елементите на техническата инфраструктура и гаранциите при строителството на територията на Столична община.