1302

proektproekt1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Столичен инспекторат се включи в първите безплатни обучения по проект "Подобряване капацитета на общинските служители за предоставяне на качествени ппублични услуги" с подкрепата на ОП " Добро управление", съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд. Тази седмица бяха проведени три броя обучения с общо тридесет участници в първите групи по модулите: "Обществен ред и сигурност", "Управление на водите", "Управление на отпадъците". Основната цел на проекта е осигуряване на професионално и експертно управление чрез повишаване на знанията и уменията , както и квалификацията на служителите в общинските администрации. Провеждането на обученията започнаха за периода м. февруари, март и април 2018г.

Вторият етап на обученията са през месеците май, юни, септември и началото на октомври.