Днес на 8 февруари експерти от РИОСВ - София и Столичен инспекторат извършиха 3 броя проверки на автосервизи и цех за преработка на дървесина в районите Сердика, Красно село и Сердика. При извършените проверки не са констатирани нарушения, като нерегламентирано изгаряне на отпадъци и тяхното разпиляване. до настоящия момент са проверени 53 обекта.
Тази вечер след 22.30 ч. ще продължи дейност "миене с автоцистерна с маркуч" на бул. "Черни връх" в Лозенец и улиците "Дойран" и "Ст. Тошев" в Красно село.
В районите Триадица и Люлин са съставени 3 акта за установаване на административно нарушение на техническите ръководители на строителни обекти за допускане на камиони с мръсна ходова част по уличните платна. Извършени са 15 проверки за контрол по замърсяване от строителство.