Продължават проверките на контрол за замърсяване от строителство на строителни обекти на територията на столицата. От 21 проверени обекта са съставени 4 акта за административно нарушение в районите Триадица, Витоша и Красно село. Актовете са за непочистена ходова част на камионите и неизгредена плътна строителна ограда на обекта.
Проверени са 4 пункта за вторични суровини в район „Люлин“ , но не са констатирани нарушения.
Продължава инициативата за събиране на стари гуми от домакинствата с новооткритите места в район „Искър“. Общият брой до сега е 4450 броя.
Миенето продължава на бул. Брюксел, като на 6 февруари ще се извърши дейността в районите Лозенец и Красно село- булевардите „И. Е. Гешов“ и „Черни връх“.