На 02.02.2018 г. продължи дейността "миене с автоцистерна с маркуч" в районите Красно село, Сердика и Слатина. Измити са ул. "Житница", бул. "Мария Луиза" и бул. "Брюксел".

На 03.02.2018 г. миенето ще продължи в районите Красна поляна, Витоша , Красно село , Овча купел. Ще се мият ул. "Житница", булевардите "Т.Каблешков", "Овча купел", "Ал. Стамболийски".

При извършените 17 проверки на контрол от замърсяване от строителство на 02.2018 г. са съставени 2 акта за установаване на административно нарушение в районите Витоша и Панчарево за това, че камиони са замърсявали уличните платна с непочистена ходова част.

Продължиха проверките за изваждане на отпадъци от контейнерите за битов отпадък на лица, които замърсяват околното пространство. Съставени са 4 акта за това нарушение в район Надежда и 2 в район Подуяне.