При текущ контрол инспекторите от район "Сердика" установиха нарушител, който нерегламентирано налепваше рекламни листовки на подлеза на Центарлна автогара - София. За нарушението, което е констатирано на място на лицето е съставен акт за установяване на административно нарушение на оснавание чл. 71 , т. 5 от Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община.

serdika 1