Днес на 8 януари служители на Столичен инспекторат и на дирекция "Аварийна помощ и превенция" към Столична община премахнаха 20 броя стари и опасни табели в пространството около НДК.

Тези рекламни табели носят старо информационно съдържание, без актуален собственик, те са в лошо техническо състояние и създават опасност за гражданите и гостите на столицата, както и загрозяват градската среда. iv8aiv8bДействията по премахването им започнаха по бул. "Витоша", ул. "Фр. Нансен" и бул. "България" и ще продължат.