Столичен инспекторат напомня на всички, които създават организацията за почистване на прилежащи площи около имоти частна собственост и ползватели на такива, че при зимни условия са длъжни да спазват чл. 67 т. 2 от Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на СО, а именно, че са длъжни да почистват тротоарите пред и около сградите на имотите от сняг и лед, а така също и ледените висулки на сградите. Същите подлежат на санкция при неизпълнение според разпоредбата.

Забранено е :

Да се изхвърля почистения сняг от тротоарите на уличните платна, да се натрупва до стволовете на дървета и до спирки на масовия градски транспорт.