Целта на срещата беше да се стиковат действията при зимно поддържане на урбанизираната територия на столицата и общинската пътна мрежа. На срещата беше направена презентация за зимно почистване и мерки при някои специфични случаи. От всяка институция са определени лица, които имат регламентирани задължения за оперативно взаимодействие, предаване на актуална информация за връзка с компетентните организации, които имат отношение при зимна обстановка.
На срещата организирана от ръководния екип на Столичен инспекторат присъстваха представители на Областната управа на област София, „РИОСВ“ София, „Пътна Полиция“ СДВР, Столична дирекция “ПБНЗ“, Дирекция управление на отпадъците към СО, Дирекция „Сигурност“ , Дирекция “Аварийна помощ и превенция“, с-р „Общинска полиция“, „Метрополитен“ , ЦГМ ЕАД, Дирекция „Паркиране и мобилност“ СО, „Столичен автотранспорт“ ЕАД, ОПУ - София, Дирекция „Транспорт“, Дирекция “Транспортна инфраструктура“, „Софинвест“ ЕООД, „Топлофикация“ София, „ЧЕЗ разпределение „АД, „Софийска вода“ АД, „ВиК“ ЕАД, ПП „Витоша“, дирекциите на „Паркове и градини“, Улично осветление, Спешна медицинска помощ, фирмите „Пътища и съоръжения“ ЕАД, „Чистота –Искър“ ЕООД, Титан ДЗЗД, Бакс 99 АД, ЕФ СИ СИ България, Белмекен, АЕС –Х груп ДЗЗД, ЗМБГ АД. На всички институции е раздадени „План за оперативно взаимодействие при зимна обстановка 2017 – 2018“ , в който са дадени всички координати на ангажираните лица.