Ръководството на Столичен инспекторат бе  поканено от Общинки инспекторат Перник на еднодневен семинар в Общинската база с. Рударци за обяна на добри практики и опит в дейностите по осъществяване на контрол и превенция, свързани с правомощията и нормативните наредби.

Това не е първата среща, в която двете институции се срещат да дискутират общи теми като управление на отпадъците, зимно поддържане, контрол на търговската дейност на общински площи, неправилно паркиране, юридически казуси, контрол по замърсяване от строителство, отговор на сигнали и всички други дейности съпътсващи ежедневния контрол и действия при необичайни ситуации. По време на презентациите се дискутираха и  действия по превенция.

Семинарът беше открит от кмета на Община Перник- Д-р Вяра Церовска  с нейния екип,181 началникът на Общинския инспекторат Георги Стоянов и инж. Веска Георгиева - Директор на Столичен инспекторат, инж. Петър Николов и началниците на 24 -те районни инспекторати 182на столицата. Такива срещи са изключително ползотворни и имат за цел да спомагат за общите усилия в прилагане на законовите разпоредби и правила за постигане на  по- високи резултати при контрола и превантивната  дейност в градската среда.

"Семинарът беше продиктуван  от много обстоятелства, за да бъдът стиковани усилията ни при зимното поддържане на територията, както и с председателството на България на Съвета на ЕС. ", каза инж. Веска Георгиева.