При извършени текущи и превантивни проверки в м. Витоша - ВЕЦ Симеоново в район "Лозенец", инспекторите съставиха 23 протокола с предписания от началото на седмицата до сега и 8 акта на технически лица - отговорници на обекти за груби нарушения на Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община на различни строителни обектиCIMG6599. Най- честите нарушения, които допускат техническите отговорници на строителните обекти в местността са: строеж без плнътна ограда, разпилявяне строителни отпадъци извън границите на обекта, излизане на камиони от обекта без чергила, когато превозват материали и без направление за транспортиране на земни маси и др. 

Проверките продължават.