Aneta

По покана на ръководството на Висшето франкофонско училище по администрация и мениджмънт служители на Столичен инспекторат от сектор "Контрол на компонентите и факторите на околната среда" направиха презентация на тема: "Управление на отпадъците и осъществаване на контрол". Студентите, които работат по проекти свързани с управлението на отпадъците, проявиха голям интерес и участваха активно с мнения и въпроси. Това, както казаха те и техните преподаватели е едно изключително добро начало за взаимодействие между учебните заведения и институциите за черпене на опит и знания от експерти в областта на отпъдъците.