Инспекторите съставиха акт на строителната фирма "Трейс Груп Холд" АД, за това, че при извършване на строителни дейности по бул. "Княз Ал. Дондуков" са допуснали замърсяване в тази част между  улиците "Искър", "Веслец", "Г.С. Раковски" и "Княз Ал. Дондуков" . Актът  е съставен на техническия ръководител на основание чл.71, т.20 от Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община, който е допуснал да минават камиони с непочистена ходова част и да се1309  разпиляват строителни отпадъци по пътното платно, с което запрашават и замърсяват околното пространство.