След подаден сигнал от гражданин за установена нередност, а именно изхвърляне на смесени отпадъци- кашони, стари етажерки, опаковки и други след почистване на складово помещение на нарушителя е съставен акт за установяване на административно нарушение на основание чл.71, т. 7 от Наредбата за управление на отпадъците, поддържане и опазване на чистотата на територията на СО. Изхвърлянето на отпадъците е стнало от лек автомобил в район "Подуяне" на ул. "Девня" и "Железни врата". 

За подобен род нарушения гражданите могат да подават  сигнали на Оперативния център на Столичен инспекторат 02/9875555  или на районните инспекторати.