От началото на месеца т.г.  до 14 септември 2017 г. се извършва дейност - миене на дворовете и прилежащите площи на училищата на територията на Столична община послучай откриването на новата учебна година. Дейността се извършва с автоцистерна с маркуч и се извършва по график, като  почистването и миенето ще приключи на 14 септември следобяд. Столичен инспекторат контролира качественото извършване на дейността. Столичните инспектори са предписали на директорите на училищата за бепредприемане на мерки за обезопасяване на дворовете, както и недопускане на разхождане на външни лица и домашни любимци.