От 17 август до настоящия момент 25 август при извършените масирани проверки за неправилно паркиране на ППС в район "Младост" са констатирани над 300 броя нарушители. Инспекторите са съставили 235 броя констативни протокола, като след установяване на собствениците на колите ще бъдат наказани с актове за установяване на административно нарушение, 55 броя водачи, спряли неправилно са глобени с фиш на място и по нареждане на служители от Общинска полиция са преместени на специализирани паркинги 77 броя автомобили.

Проверките  продължават.