Днес при извършените масирани проверки за неправилно паркиране в район "Младост" са: 48 броя съставени констативни протоколи на водачи на автомобили, които са паркирали върху тротор и след установяване на събствениците на автомобилите ще бъдат съставени актове за установяване на административно нарушение. На място с фиш са глобени 8 броя водачи на ППС, а по нареждане  на Общинска полиция са преместени  на специализирани паркинги 17 броя неправилно паркирали коли.

Проверките продължават.