От 16  до 19 август ще се извърши миене  с автацистерни на  пътните платна на Софийски околовръстен път - Южна дъга и в двете посоки на двежение. Дейността ще се извършва от 00.00 ч. до 04.00.  и ще започне от ул. "Патриарх Герман" до бул. "Сливница". 

Водачите на превозните средства да се съобразяват с организацията на движението и не възпрепрятстват качественото извършване на миенето.

Контрол по извършване на дейността осъществява Столечен инспекторат.