Тук можете да видите графика на мобилния пункт за 2017 г.- система за разделно събиране,последващо третиране и обезвреждане на опасни отпадъци от домакинствата на територията на Столична община.