Инспекторите от сектор „Контрол по замърсяване от строителство" съставиха два акта след извършена проверка на строителни обекти. Първият акт за нарушено административно нарушение е съставен на отговорника на обекта, който е допуснал нерегламентирано поставяне на оградни платна на уличното платно на бул. „Христо Ботев", с което се възпрепятства преминаваното на МПС по булеварда.
Санкцията е на основание чл. 51 от Наредбата за организация на движението на територията на Столична община.
Вторият акт е съставен на основание чл.61, т. 1 от Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община, за това, че упълномощено лице на фирма „Енергоремонт холдинг" АД, които работят на строителен обект "Разпределителен топлопровод ДУ150" е допуснало нарушение при извършване на строително- ремонтни дейности. Нарушението е, че на бул. „Христо Ботев" и ул. „Св. Иван Рилски", строителят на обекта е допуснал натрупване и разпиляване на строителни отпадъци и други отпадъци като скална маса, земна маса, бетонови отломки и др. извън границите на строителната площадка.
Проверките продължават.