Днес на 18 януари продължиха засилените проверки за неправилно паркиранеPTcarPTcar1 върху тротори в районите "Младост", "Витоша" и "Изгрев". 71 броя нарушения са констатирани.

Екипи на Столичен инспекторат и Общинска полиция продължиха проверките за паркиране върху тротораните площи в близост до Бизнес парк в район "Младост" и установиха 20 нарушения, за което  двадесет водача на амтомобили получиха констативни протоколи. 

В район "Витоша" на бул. "България в отсечката на бул. "Т. Каблешков" до Околовръстен път екипите съставиха 19 констативни протокола за, това че автомобилите са паркирани върху тротоар.

В район "Изгрев" инспекторите са съставиле общо 32 броя констативни протоколи, от коита 21 броя са това,че водачите са спряли върху тротоар и 11 броя за паркиране в зелени площи.  12 са водачите, които са санкионерани с фиш на място. Стойността на глобата с фиш е 50,00 лв.

Проверките продължават.

VEVE2

Днес при извършена проверка на Околовръстен път инспекторите са съствили два акта на водач на камион за превозване на земни маси с непочистена ходова част и изхвърлянето им извън за  определените за целта места.

Проверките са ежедневни и се следи за това, водачите на камиони да не превозват товари без направление, уплътнена каросерия, с непочистена ходова част, с което се замърсява околното пространство и нарушават Наредбата за управление на отпадъците и опазване и поддържане на чистотата на територията на Столична община.

В район  в "Искър" на ул. "Димитър Пешев и бул. "Цв. Лазаров" инспекторите съвместно с мобилната група и служители на 8 РУ -СДВР са съставили 3 акта на водачи на камиони, които са превозвали товари  без чергило.

Днес на 16 януари инспектори и служители на Общинска полиция извършиха масирани проверки за направилно паркиране в районите "Младост" и "Витоша". По сигнали на граждани проверките в район "Младост" бяха в блидост до Бизнес парка. Констатирани са 25 броя нарушители, на коита са съставени констативни протоколи и  3-ма  от шофьорите са санкционирани с фиш. 

В район "Витоша" обхвата провирките обхванаха бул. "Т. Каблешков" до Околовръстен път.  Установени са 30 броя нарушители, които са паркирали върху тротоар. За всяко нарушение е съставен констотивен пртокол. / Нарушен е чл. 28 ал.1 т. 7 от Наредлбата за организация на движението.

С оглед на повишаване на температурите се създаде организация за миене с автоцистерни на улици и булеварди, по които се движи масовия градски транспорт. Днес на 16 януари се започна с улици в район "Красно село" като бул. "Т. Каблешков", локалното платно на бул. "България", бул. "Овча купел", "Никола Мушанов" , в утрешния ден дейността ще продължи на площад "Руски паметниk", ул. "П. Нишавски" и др. Миенето се извършва в часовия диапазон от 10.30 до 16.00 ч.

Молим шофьорите да се съобразят с временната организация на движение.IMMIMM1IMM2

В Столичен инспекторат са получени оплаквания от граждани за поставени върху предните стъкла на автомобилите им фалшиви фишове. Върху бланките е изписано, че същите са съставени от Столичен инспекторат. Това не отговаря на истината, злоупотребява се с документи на инспектората, които са ценни книжа. Служителите на Столичен инспекторат, при установяване на нарушения за паркиране, не поставят фишове, а констативни протоколи.

Обръщаме се към гражданите, които установят върху автомобилите си такъв фиш, незабавно да се обадят в най-близкото Районно управление на СДВР, в Столичен инспекторат на телефон 029875555 или на електронна поща inspectorat@inspectorat-so.org.

За случая е уведомена Столична дирекция на вътрешните работи.