НА 24.05.2018Г. ОТ 22.00 Ч ДО 03.30 Ч. НА 25.05.2018 Г. ЩЕ СЕ МИЯТ МАЛКИТЕ УЛИЦИ В ЦЕНТЪРА НА СОФИЯ, ЗАТВОРЕНИ В ГРАНИЦИТЕ НА СЛЕДНИТЕ КАРЕТА:

КАРЕ №1
С граници от следните улици и булеварди: бул.. „Евлоги и Христо Георгиеви“ , бу. „Цар Освободител“, бул. „Васил Левски“ и ул. „Шишман“


Каре № 2

С граници от следните улици и булеварди: бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, проф. Фритьоф Нансен“, бул. „патриарх Евтимий“ и ул. „Граф Игнатиев“


Каре №3
С граници от следните улици и булеварди:бул. „Патриарх Евтимий“, бул. „Витоша“, ул. „Граф Игнатиев“ и ул. „Иван Денкоглу“

Водачите на моторни превозни средства да се съобразят  с посочения времеви период и не паркират на улиците в изброените карета.

Столичен инспекторат осъществява контрол по качественото изпълнение на дейността!

Заловени на място с помощта на служители на 3 РУ - СДВР са две лица на ул. "Суходолска" № 2, коита са изгаряли електрически кабели на открито и са замърсявали въздуха и околното пространство. Инспекторите от район "Красна поляна" са съставили акт за установяване на административно нарушение и на двамата извършители. 

Проверките продължават.

По инициатива на Столичен инспекторат със съдействието на фирма "ДЛВ" подмостовото простронство но бул. "България" и "Витоша" е насипано с настилка от трошен камък. Фирмата предостави 280 кубически метра материал  за насипване на пространството като по този начин се спомага за подобряване на качеството на въздуха в София. 
nik1nik2nik3nik4

На 16.05. 2018 г. след получен сигнал в Оперативен център на Столичен инспекторат за изоставен кон с каруца на ул. "Витоша" и ул. "д-р Стефан Сарафов" в район "Лозенец" срещу 14 ДКЦ , служители на инспектората и на 4 РУ - СДВР са пристигнали на място. Извършени  са действия по установяване на собственика на животното със съдействието на органите на реда.  След проверката се констатира, че животното няма поставен микрочип според изискванията. На събственика е съставен акт за установяване на административно нарушение по чл. 59, ал.3, т. 1 от Закона за защита на животните и е съставен констативен протокол за индентифициране и регистриране на животното.

Инспекторите от район "Красно село" съставиха акт на лице, което е горяло електрически кабели на открито. Нарушението е установено на ул. "Братска дружба" № 8 в района. Лицето, което е горяло кабели на открито е получило акт  по Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на СО.  Съдействие при съставяне на акта за установяване на административно нарушение са оказали служителите на 8 РУ - СДВР.

Проверките продължават.