18 01 118.01При контрол на вход на МБТ  "Садината" Столичен инспекторат установи 10 автомобила на три от общо 7-те фирми, които имат договор със Столична община за сметоизвозване, че са мръсни и в лош външен вид. Това е  нарушение на т.10 .13 от Техническите спецификации към договирите и затова нарушение те ще получат санкция съгласно изискването,което гласи,че Изпълнителят трябва да поддържа всички  транпортните средства чисти и в добър външен вид.

Проверките продължават.

Първият Мобилен събирателен пункт през тази година ще бъде за райони „Нови Искър" и „Кремиковци" на 19 януари 2018 (петък), от 8.30 ч. до 15.30 ч.

Безплатно ще се приемат следните опасни отпадъци, образувани от домакинствата:

Живак и живаксъдържащи уреди (живачни термометри, прекъсвачи и други подобни)
Лакове и бояджийски материали
Домакински препарати и химикали
Мастила и замърсени опаковки
Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност)
От 8.30 до 11.30 ч. пунктът ще бъде разположен в гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле" № 123, пред районна адмистрация „Нови Искър".

От 12.30 до 15.30 ч. ще се премести в кв. Челопечене, ул. „Ангел Маджаров" на площада срещу кметството (пред паметника).

0700 11 750 е универсалният тел. номер за запитвания и заявки.

На 19 и 20 януари  от от 9.00ч . до 17.00 ч. в районите "Красна поляна"  "Надежда" се организира събиране стари гуми от домакинствата. Това е продължение на инициативата на Столична община чрез Столичен инспекторат.

Адресите на временните стационарни пунктове в район "Красна поляна са:

1. пункт на ъгъла на бул. "Вардар" с бул. "Ал. Стамболийски"

2. пункт на ул. "Освобождение" №25 - паркинга югозападно от районната администрация на "Красна поляна". За по - голям брой гуми гражданите могат да подадат заявка с  точен адрес на телефон : 0882 27 12 11

Адресът на временния стационарен пункт в район "Надежда" е:

1. ж.к. "Триъгълника", ул. "Шибой" - до парк Горска култура. За по - голям брой гуми гражданите могат да подадат заявка с точен адрес на телефон: 0882 27 12 13

До настоящия момент от проведените инициативи са събрани 3730 броя стари гуми от домакинствата , които са предадени за последващо оползотворяване.

Столичен инспекторат ще състави акт на строителна фирма, която днес на 15.01.2018 г. е замърсила с кал участък от бул. "България"в посока Софийски околовръстен път до Национален исторически музей. Фирмата - оператор, която отговаря за района ще измие замърсения участък след 21.00 ч. 

Призоваваме водачите на МПС да се съобразят с дейността и часа.

Едновременно с това измитият участък ще бъде обработен със смеси против обледеняване.

На 10.01.2018 г. към 11,30 ч. инспектори от Столичен инспекторат при текущ контрол са установили 2 броя мотометачки на бул. „България“, при чиято работа след тях се вдига шлейф от прах. Машините са спрени на място за изясняване на проблема. Едната от тях е имала техническа неизправност и се е прибирала в базата. На втората е била свършила течността в оросителната система, което е недопустимо съгласно изискванията на т.5.1. от Техническите спецификации, неразделна част от Договора на фирмата. Санкцията, съгласно т.7, Раздел I от Таблица 2 „Санкции за неизпълнение на дейностите по почистване на улици и други места за обществено ползване“ от Техническите спецификации, е 1 000 лв., с които е глобена фирмата. Всички фирми писмено са предупредени да упражняват по-строг контрол за изправността на техниката, с която работят.