so logo new

logoSi

    РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕРКИ COVID-19

    • Общ брой проверки за периода: от 10.10.2020 г. до 18.01.2021 г. –  54 132 броя, от тях само в МОЛОВЕ в София са извършени - 595 броя  и в търговски хранителни вериги - 57 броя 
    • в нехранителни вериги - 58  броя проверки 
    •  За  деня - 18.01.2021г. - 832  броя извършени проверки в търговски обекти /хранителни и нехранителни/.