so logo new

logoSi

    РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕРКИ COVID-19

    • Общ брой проверки за периода: от 10.10.2020 г. до 15.04.2021 г. –  108 503   броя, от тях в МОЛОВЕ в София са извършени   и в търговски хранителни вериги  и нехранителни търговски обекти
    •  За  деня - 15 .04.2021 г. -  1034  броя  извършени проверки в търговски обекти /хранителни и нехранителни/  и  1154 проверки в МОЛ