so logo new

logoSi

    РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕРКИ COVID-19

    • Общ брой проверки за периода: от 10.10.2020 г. до 26.11.2020 г. –  24071 броя, от тях само в МОЛОВЕ в София са извършени - 595 броя  и в търговски вериги - 10 броя
    •  За  деня - 26.11.2020 г. - 884  броя извършени проверки в търговски обекти за носене на лични предпазни средства