so logo new

logoSi

    Новини

    16 октомври е Световен ден на рестартиране на сърцето


    Световният ден на рестартирането на сърцето се отбелязва всяка година на 16 октомври с основна цел повишаване на информираността на обществото за сърдечния арест и популяризиране на уменията за сърдечен масаж и изкуствено дишане и автоматична външна дефибрилация. Инициативата стартира през 2015 г. от Европейския съвет по ресусцитация с подкрепата на Европейския парламент, а през 2018 г. започва да се отбелязва в цял свят.

    48 служители на Столчен инспекторат са специално обучени да разпознават симпомите и могат да оказват долекарска помощ при ситуации на сърдечен арест. Обучението на служителите на Столичен инспекторат за действия при внезапен сърдечен арест с автоматичен външен дефибрилатор е благодарение на проект по Програма Европа 2020 към Столична община с изпълнител Фондация „Първите три минути“.RAH2020flyer1WRHD Poster by FTM Foundation