so logo new

logoSi

  Новини

  1 тон за няколко часа опасни отпадъци предадоха днес гражданите на мобилния пункт


  По случай Световния ден на екологията, днес по традиция на паркинга пред  на административната сграда на Столичен инспекторатна ул. "Париж" №5 беше разположен мобилният пункт за предаване на опасни отпадъци от домакинствата. В днешния ден десетки граждани оставиха стари лекарства, бои, лакове, живачни термометри, разредители и др. Събраха  се 1 тон вредни отпадъци, които не трябва да попадат в контейнерите за смет или в тези за разделно събиране. Тези отпадъци отиват за обезвреждане и оползотвораване.
  За периода от стартиране на Системата за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинства в Столична община от началото на 2012г. до 31.05.2020 г. са събрани над 34 т. опасни битови отпадъци, а за 2019 г. са 7028.940 кг. Тези отпадъци отиват за последващо обезвреждане и оползотворяване.
  Важно е да се знае, че такива отпадъци могат да предават само физически лица, за юридическите лица тази услуга е съобразена със задълженията им по Закона за управление на отпадъците.
  При големи количества, гражданите могат да използват телефон 070011750 и да заявят събиране от адрес.
  Благодарим на всички, които се възползват от Системата за предаване на опасни отпадъци и не ги изхвърлят безразборно! Опазването на чистота на природата е взаимно задължение!20200605 08192320200605 081910