so logo new

logoSi

    Новини

    Служители на Столичен инспекторат санкционираха лица, допуснали изсипване на асфалт върху паважа на ул. „Горски пътник“ № 47


    При извършване на строително – ремонтни дейности в частен имот, работници са допуснали изсипването на асфалт директно върху паважната настилка на ул. „Горски пътник“ № 47, район „Лозенец“. На нарушителите е наложена санкция за неспазването на разпоредбата на чл. 71, т. 4 от Наредбата за управление на отпадъците и поддържането и опазването на чистотата на територията на Столична община.

    В хода на съставянето на констативен протокол по случая, лицата са предприели незабавни действия по премахване на замърсяването и доброволно са почистили мястото.