so logo new

logoSi

  Новини

  Акт за установяване на административно нарушение за нерегламентирана сеч на дървета


  Служители на Столичен инспекторат съставиха акт за установяване на административно нарушение на лице, извършило премахване на дълготрайна дървесна и храстова растителност без необходимите разрешителни документи от компетентните органи. Установено е, че сечта на 1 бр. топола, 1 бр. айлант, както и храсти, в поземлен имот на адрес: ул.“Златоструй“ № 4 в район „Подуяне“, е извършена, с цел разчистване на терена с оглед бъдещото му застрояване. Съгласно Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Столична община, предвидените санкции за подобни нарушения са в размер от 1000 до 5 000 лв.

  Столичен инспекторат напомня, че всички дейности по преместване, премахване или кастрене на дълготрайна дървесна и храстова растителност, се извършват само след издадено Разрешение от кмета на района, по местонахождение на растителността.

  20210331 141326

   

  20210331 141242