so logo new

logoSi

  Новини

  От проверките днес за замърсяване от строителство, горене на отпадъци и други


  В изпълнение на мерките заложени в „Механизъма с оперативни мерки за намаляване замърсяването на въздуха на територията на Столична община“, Столичен инспекторат днес 23.02.2021г. в обсега на своите правомощия и компетенции, извърши проверки на обекти, потенциални източници на замърсяване на :
   Автосервизи и пунктове за смяна на гуми – 46 бр.
   Дърводелски работилници – 2 бр.
   Битови източници по жалби и сигнали на граждани – 11 бр.
   Горене на отпадъци на открито предимно в районите Слатина, Красна поляна, Люлин, Студентски. За установено горене на кабели са съставени 2 акта;
  При проверките в районите "Надежда", "Подуяне", "Младост", "Витоша", "Панчарево", "Слатина", "Нови Искър", "Студентски" и "Красно село" не е установено горене на отпадъци в т.ч. стари гуми, отработени моторни масла, изрезки от ПДЧ плоскости и други отпадъчни материали. Съставени са констативни протоколи и са дадени предписания, да не се допуска изгаряне на всякакви видове отпадъци.
   Строителни обекти - извършени 23 бр. проверки в районите Витоша, Студентски, Панчарево и Слатина, за установени на място нарушения са съставени 8 бр. АУАН;
   Извършена е и извънредна проверка с отдел Пътна полиция - СДВР в район „Кремиковци“. Проверени са 7 камиона и е съставен акт за установено замърсяване на пътното платно от замърсена ходова част.
   В осем района при  извършване  дейност „Миене с автоцистерна с маркуч“ се осъществи контрол от инспекторите на място. Като бяха измити Бул. „Христо Ботев“ ул. „Скопие“, бул. “Проф. Цветан Лазаров“ и др.viber image 2021 02 23 17 18 47viber image 2021 02 23 11 36 29viber image 2021 02 23 17 19 12 Миенето продължава и в утрешния ден.