so logo new

logoSi

    Новини

    Над 180 проверки за търговия на открито от началото на 2020


     На 03.02.2020 г. инспектори извършиха проверки в пространството около Женския пазар за нерегламентирана търговска дейност. На тротоара от Лъвов мост до Женския пазар са установени на място три лица, които са извършвали търговска дейност без разрешителни документи. И на тримата, инспекторите са съставили актове за установяване на административно нарушение. След като са получили актовете си, нередовните търговци са освободили тротоара.

    В следствие на ефективния контрол, през м. януари 2020 г. в сметката на столична община са постъпили 86386,75 лв. от платена такса за ползване на място при извършване на търговия на открито и разполагане на подвижни съоръжения. От  началото на 2020 г. са проверени над 180 търговеца. На 55 търговеца са съставени актове, защото малка част от тях са заели повече площ, а другите извършват дейността си без разрешение. 52 броя констативни протокола с предписания е съставил инспектората, за маловажни нарушения. Най-честите места за такава дейност и търговци без разрешение са спирките на масовия градски транспорт, метростанциите и парковете. Нередовни търговци на открито се появяват най-често сутрин до 9:00 ч. и след 17:00 ч. при благоприятни метереологични условия. Най-много са нарушенията в районите „Триадица“ и „Средец“

    viber image 2020 02 03 15 47 46viber image 2020 02 03 15 47 29