so logo new

logoSi

    Новини

    Проверки по сигнали на граждани


    Инспектори извършиха проверки по сигнали на граждани в обекти, за които се казва, че нарушават Наредбата за управление на отпадъците и подддържане и опазване на чистота на територията на Столична община. В район "Сердика" беше проверена площадка за третиране на отпадъци, а в район "Слатина" за извършване на нерегламентирана автосервизна дейност върху тротоар. Инспекторите не са констатирали нарушения свързани с горене на отпадъци или  авторемонтни работи върху тротоари. 

    Ще бъде извършен последващ контрол.