so logo new

logoSi

    Новини

    Пореден вандалски акт върху контейнерите за разделно събиране на отпадъци от опаковки


    Днес 04.06.2020г. в район Лозенец отново бяха установени запалени контейнери за отпадъци от опаковки. Това е пореден случай в района. Причината може да е умишлено запалване или по непредпазливост от незагасена цигара. На 27 май изгоряха контейнерите на ул. „Любен Каравелов“ в район „Средец“.
    Освен, че носят материални загуби, палежите поставят в риск живота и здравето на гражданите. Уведомена е организацията по оползотворяване “Екобулпак България“ АД, чиято собственост са контейнерите за вдигне на остатъците от тях и почистване на територията.
    Апелираме гражданите да бъдат отговорни и да внимават какви отпадъци изхвърлят в пластмасовите цветни контейнери. В случай, че са очевидци на подобни действия да сигнализират в съответното РУ към СДВР.