so logo new

logoSi

    Новини

    Подлези, спирки и контейнери се дезинфекцират срещу заразата в определени дни


    Във връзка с мерките за предотвратяване разпрастранението на COVID -19 на територията на Столична община дезинфекция на подлези, спирки и контейнери за битови отпадъци се извършва, както следва:
    • фирмите -изпълнители извършват дезинфекция на подлези и спирки на градския транспорт всеки четвъртък;
    • фирмите - изпълнители извършват измиване и дезинфекция на контейнерите за битови отпадъци, разположени на обслужваните от тях райони в дните: понеделник, вторник и сряда.