so logo new

logoSi

    Новини

    Още санкции за смесване на отпадъци


    Инспекторите от район Лозенец установиха на място граждани да изхвърлят зелени отпадъци в кофата за битови. Това е станало на ул. "Крум Попов" в района. Наложена е санкция на извършителя, след което клоните и храстите са извадени от контейнера. Зелените отпадъци се събират разделно и  се транспортират до Инсталацията за биологично третиране в м. Хан Богров. От тях чрез преработка се получава компост, който се използва за торене на градини, междублокови пространства и др. тревни площи. Смесването на различните видове отпадъци е нарушение и се санкционира. В крайградските райони като Връбница, Панчарево и Кремиковци има обособени места за изхвърляне на зелени биоразградими отпадъци, чийто адреси могат се видят на страницата на Столичен инспекторат в банер Разделно събиране.viber image 2020 09 14 15 47 52