so logo new

logoSi

  Новини

  На 5 юни отбелязваме Световния ден на Околната среда


  28b214041a37b8e3571d1071ff061a78790ef783Това е едно от най-мащабните събития посветено на опазване на природата. За 2020 година темата на Световния ден на околната среда е Биоразнообразието – своеобразен призив за действия, борба с ускоряващата се загуба на видове и разрушаването на природата. Фокусът е върху това как всички живи същества на планетата са свързани в мрежата на живота и как ние можем да действаме в името на природата.
  По традиция Столичен инспекторат се включва с няколко мероприятия в израз на отношението си към опазване на околното пространство, чистота на въздуха и мястото, в което живеем и работим.
  На 5 юни от 08.30 ч. на паркинга на ул. „Париж 5“ на административната сграда на Столичен инспекторат ще бъде разположен пунктът за събиране на опасни отпадъци от домакинствата. Гражданите ще могат да предадат опасни отпадъци, като бои, лакове, лекарства с изтекъл срок и др., които не трябва да се смесват с битовите отпадъци. При спазване на всички противоепидемични мерки, фирма „Балбок инженеринг“ АД, която има договор със СО ще предостави възможност този вид отпадък да бъде оставен за последващо третиране.
  Инспекторите ще извършват своите ежедневни проверки на колела и без автомобили. Ще бъдат спрени всички автомобили с двигатели с вътрешно горене. Освен екологичния ефект, тази мярка има и финансов. Столичен инспекторат разполага с 3 електромобила и 1 хибрид от 5 години вече и е първата структура, която започна да използва такъв тип автомобили, 31 механични велосипеда и 5 броя електрически. Не само но този ден, но през летните месеци, проверките се извършват с тях.
  Ще се почистват по екологичен способ повърхности на обществени места, надраскани от графити.
  Като личен принос за намаляване на пластмасовите опаковки, инспекторите използват чаши за многократна употреба на работното място.
  Тази година по инициатива на Столичен инспекторат съвместно с училищното ръководство на 120 ОУ „Г. С. Раковски“ учениците от 6 и 7 кл. ще участват в конкурс за написване на есе на тема: „ Как аз пазя природата“. Есето ще бъде предадено онлайн и оценено от експерти. Първите три места ще получат индивидуални награди.
  Всеки районен инспекторат ще облагороди градинка или определено от тях място. Гражданите също могат да се включат като ще бъдат подпомогнати от Столичен инспекторат с ръкавици и чували. По повод Деня на еколога, ще бъде облагородено пространството около Спортен център за деца и младежи с увреждания на ул. „Мара Бунева“ 45. Инициативата със засаждане на цветя  е съвместна между районен инспекторат „Сердика“ и ръководството на центъра.